Morović

Geografski položaj

Smešten na ušću dve reke Bosut i Studva, Morović se nalazi 100 kilometara zapadno od Beograda, na 4 kilometara od auto puta Beograd - Zagreb. Od Novog Sada je udaljen 90 kilometara preko Iriškog venca ili 70 kilometara preko Iloka u Hrvatskoj.

Izvori Bosuta i Studve su u susednoj Hrvatskoj a u samom centru Morovića se Studva uliva u Bosut. Nizvodno 15 kilometara Bosut se uliva u reku Savu. Oko Morovića se nalazi 22.000 hektara šume, uglavnom nadaleko poznatog hrasta Lužnjaka. Nadmorska visina je oko 80 m.

Morović sa svojim širim okružjem se odlikuje ogromnim potencijalom u oblasti lovnog i ribolovnog turizma jer pored dve reke postoje više kanala, bara i dva ribnjaka koji su okruženi šumom. Obale Bosuta i Studve su idealne za sportski ribolov tako da je sedamdesetih godina održano takmičenje na Evropskom nivou.

Istorija

Morović je veoma staro naselje što potvrđuju i arheološka istraživanja koja su u okolini sela pronašla tragove praistorijskog života. Iz kasnijih vremena navodi se pronalazak rimskog groblja i veće količine srebrnog rimskog novca iz sredine trećeg veka naše ere.

Mnogo toga oko Morovića je legenda. Možda je najzanimljivija od svih da je Sveti Metodije (Ćirilo i Metodije), kao panonski nadbiskup, stolovao jedno vreme u Moroviću. Dakle, ne u Moravskoj jer je Morava, odnosno Moravia (Moravska) zapravo - Morović.
Vladajuća pretpostavka je da je Morović dobio ime po staroj feudalnoj porodici Morovic koja ovu oblast drži negde od kraja XIII veka.

Na samom početku Morović je bio tek posed (imanje), a tek negde od XVI veka on se spominje kao kastel - utvrđenje (oppidum, castrum Maroth). Na karti Ugarske iz XVI veka sasvim se jasno vidi ucrtan Maroth.
Nakon izumiranja porodice Morović ugarski kralj Matija Korvin poklonio je Morović svome sinu Ivanišu 1464. godine (zajedno sa ostalih 60 mesta). Ivaniš Korvin drži Morović do 1503. godine, kada ga zalaže beogradskom kapetanu Vladislavu Moreu, ali već sledeće godine Ivaniš ga dobija natrag. No, iste te godine (1504.) umire. Morović se tada opet vraća Moreu.

Turizam

Izolovani od buke, sa svih strana okruženi Morovićkom šumom i rekama Studva i Bosut, uživajte u netaknutoj prirodi.
Rečne vode su bogate ribom, tako da je ribolov privlačan za sve uzraste.
Zbog mnoštva šuma Morović je idealan prostor za stanište divljači raznih vrsta. Stalno gajene vrste divljači su obični jelen, jelen lopatar, srna, divlja svinja i zec, a močvarno tlo nudi idealan ambijent močvarnim pticama, među kojima dominira divlja patka. Sve vrste su u ponudi za lovni turizam.

Takođe su Vam na raspolaganju i travnati fudbalski teren, trim staza, uređene staze za šetnje, mogućnost mogućnost obilaska fijakerom. Siguran je susret, oči u oči, sa jelenima, srnama i divljim svinjama u njihovom prirodnom ambijentu.

Pored bogate prirode, brojni su kulturno istorijski spomenici dalje i bliže prošlosti ovoga kraja. Najpoznatiji su manastiri u Privinoj glavi, crkve u Molovinu i Moroviću, Šidu, Berkasovu, arheološki lokalitet Gradina na Bosutu, grob Filipa Višnjića u Višnjićevu, ostaci rimskog kupatila sa lekovitom vodom u Erdeviku, Memorijalni kompleks "Sremski Front"...

Ovaj deo Srema naziva se i vinski i predlažemo posetu, degustaciju i kupovinu vrhunskih sorti vina.