Lokacija

Morović je naselje u Sremu, u Vojvodini, udaljeno 15 km od Šida i 100 kilometara zapadno od Beograda na 4 kilometra od auto puta Beograd-Zagreb. Od Novog Sada je udaljen 90 kilometara preko Iriškog venca ili 70 kilometara preko Iloka u Republici Hrvatskoj.
Nadmorska visina je oko 80 m.